Usługi wydawnicze

Wydawnictwo MEDUCASE publikuje książki, biuletyny, czasopisma drukowane oraz elektroniczne głównie z podanych niżej rodzajów literatury:

 • literatura popularnonaukowa,
 • literatura naukowa,
 • literatura fachowa,
 • beletrystyka.

Na Państwa życzenie możemy zająć się:

 • przygotowaniem tekstów, korektą, redakcją i składem,
 • wykonaniem zdjęć lub obróbką materiału dostarczonego pod kątem późniejszego druku,
 • wykonaniem projektu graficznego i przygotowaniem go do druku,
 • drukiem - otrzymujecie Państwo gotowy nakład publikacji.

Decydując się na opublikowanie swojej twórczości w naszym wydawnictwie zyskujecie Państwo pewność, że dzieło zostanie profesjonalnie opracowane od strony redakcyjnej i edytorskiej.

Do każdej publikacji podchodzimy indywidualnie podczas procesu wydawniczego. Od strony technicznej sam proces wydawniczy obejmuje:

 • redakcję językową tekstu, pod kątem stylistyki i poprawności gramatycznej redagowanego tekstu,
 • profesjonalny skład i łamanie nawet najbardziej skomplikowanego tekstu (np. zawierającego złożone wzory matematyczne, chemiczne, formuły, grafy, tabele), czyli odpowiednie sformatowanie zawartości tekstowej, jak również połączenie tekstu z indywidualnie opracowaną grafiką (zdjęcia, wykresy),
 • pierwszą korektę redakcyjną publikacji pod kątem ortografii i interpunkcji oraz wprowadzenie niezbędnych poprawek,
 • drugą korektę redakcyjną tekstu publikacji pozwalającą ostatecznie dopracować wydawane dzieło,
 • recenzję publikacji.

W związku z tym, że wydawnictwo specjalizuje się w skomplikowanych, specjalistycznych tekstach cena, dotycząca jednego arkusza wydawniczego ustalana jest indywidualnie.